Välkommen till


Hovsta Hyrteknik

Tel.070-6510744

Ring för bokning och utlämning


Aluminiumställning

Climetc  med 2 plattformar

går att bygga upp till 5 meter     700:-/ vecka


Vägg och takslipaskin                  200:- exl. slippapper





Plusgiro  420449-1



epost: info@hovstahyrteknik.se


Swish nummer: 1231566660